complex-tech-ikona

COMPLEX-TECH

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Nasza oferta zawiera wszystkie etapy funkcjonowania obiektu począwszy od przygotowania dokumentacji na etapie projektowym,  sprzedaż i dostawę urządzeń ppoż oraz podręcznego sprzętu gaśniczego aż po montaż oraz serwis:

ETAP 1

DOKUMENTACJA PRZECIWPOŻAROWA​

 • PROJEKTY SYSTEMÓW ODDYMIANIA i
 • OŚWIETLENIA AWARYJNEGO                 
 • OPINIE I EKSPERTYZY
 • OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
 • OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • PLANY EWAKUACJI

ETAP 2

SPRZEDAŻ I DOSTAWA​

Posiadamy w sprzedaży pełen asortyment podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń ppoż: centrale SSP, centrale oddymiania, klapy dymowe, czujki dymu, gaśnice, hydranty, znaki ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, armatura ppoż węże…

ETAP 3

MONTAŻ

Zajmujemy się montażem instalacji i urządzeń ppoż, oświetlenia awaryjnego, drzwi ppoż, gaśnic, hydrantów…

ETAP 4

SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE​

Serwisujemy wykonane systemy – zapewniamy całodobowe wsparcie.
Ponadto zapewniamy okresowe przeglądy:

 • SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU
 • SYSTEMÓW ODDYMIANIA
 • OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 • GAŚNIC – przeglądy techniczne, remonty i legalizacje
 • HYDRANTÓW – pomiary wydajności i ciśnienia
 • WĘŻY HYDRANTOWYCH – próby ciśnieniowe
 • DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE

Oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi oraz ppoż zgodnie z Polską Norma. Dobór odpowiednich rozwiązań.

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

Przynajmniej raz w roku należy wykonać konserwację oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych zapewniających wodę do zewnętrznego gaszenia pozaru.

OŚWIETLENIE AWARUJNE

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. Kontrola poprawności działania - pomiary natężenia oraz czasu załączania i świecenia.

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

Badanie ciśnienia i wydajności w hydrantach wewnętrznych. Przynajmniej raz na 5 lat należy wykonać próbę ciśnieniową węży hydrantowych.

GAŚNICE

Przeglądy techniczne gaśnic i agregatów proszkowych. Napełnianie, legalizacja UDT zbiorników, dobór i rozmieszczenie na obiekcie.

SYSTEM ODDYMIANIA

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, dostawą oraz montażem systemów oddymiania firmy D+h, AFG, Polon-Alfa...

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Oferta obejmuje projektowanie, dostawę oraz fachowy montaż SSP. Prowadzimy również naprawy i serwis systemów poż.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z graficznym planem ewakuacji.

SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP dla firm i instytucji.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Wykujemy ocena zagrożenia wybuchem oraz Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - DZPW.

KONTAKT:

tel. 505 149 105

ul. Krakowska 43a

34-600 Limanowa

e-mail: complex.poz@gmail.com