kontakt:    505 149 105

complex.poz@gmail.com

COMPLEX-TECH

zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
opracowanie i aktualizacja

Oferujemy w pełni profesjonalne opracowanie oraz aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dzięki niej dowiesz się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru i jak zorganizować ewakuacje oraz jakie obowiązki nakłada na zarządce/użytkownika i najemcę obiektu prawo. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania instrukcji ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

Podstawowe elementy instrukcji to:
 • Część opisowa-  zazwyczaj jest to ok 50-60 stron,
 • Część graficzna w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in. rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż., kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz planu usytuowania obiektu.
 • Załączniki  np. lista osób, które zapoznały się z instrukcją, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia ppoż., dokumentacja niezbędna przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i innych, protokół próbnej ewakuacji.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – opracowanie i aktualizacja

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem wymaganym przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana również instrukcją przeciwpożarową lub instrukcją pożarową, lub instrukcją ppoż jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku.

Dokument ten wymaga aktualizacji raz na 2 lata.

Obiekty w których Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowa:

 • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
 • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
 • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
 • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:
 1. kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt b;
 2. kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

 Podstawowe elementy jakie musi zawierać IBP:

Część pisemna:

 • podstawy prawne opracowania instrukcji,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu,
 • potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania w obiekcie,
 • charakterystyka pożarowa obiektu,
 • charakterystyka pożarowo – techniczna,
 • czynności zabronione i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru,
 • rozmieszczenie i użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • podstawowe zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej w obiekcie,
 • organizowanie szkoleń w firmie, zakładzie pracy,
 • prowadzenie ewakuacji osób i mienia,
 • prace pożarowo niebezpieczne na terenie obiektu, zakładu pracy.

Najważniejsze załączniki do Instrukcji:

 • Rzuty kondygnacji przedstawiają drogę ewakuacyjną, rozkład pomieszczeń, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, kierunków i wyjść ewakuacyjnych. (Plany ewakuacyjne).
 • Instrukcja alarmowania Państwowej Straży Pożarnej w danym zakładzie pracy (budynku).
 • Okresy przeglądów sprzętu i instalacji ppoż.
 • Oświadczenie pracownika o odbytym szkoleniu ppoż.

Jednym z elementów jakie musi zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego są graficzne PLANY EWAKUACJI

Cena instrukcji jest uzależniona m.in. od:
– powierzchni budynku, ilości kondygnacji i przeznaczenia
– posiadania dokumentacji projektowej do budynku,
– posiadania aktualnych rzutów wszystkich kondygnacji w wersji papierowej lub elektronicznej

Potrzebne kwalifikacje
Instrukcja może być opracowana przez osoby posiadające kwalifikacje: technika pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, inspektor ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Podstawą prawną do powyższego stwierdzenia jest zapis zawarty w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Wykonujemy opracowania i aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na terenie całego kraju. Ze względu na konieczność osobistej wizyty na obiekcie nasze instrukcje pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach głównie z małopolski w poniższych miejscowościach: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Chrzanów,  Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Andrychów, Trzebinia, Wadowice, Kęty, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Krynica-Zdrój, Bukowno, Sucha Beskidzka, Krzeszowice, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator, Alwernia, Wojnicz, Bobowa, Ryglice, Nowy Wiśnicz, Radłów, Ciężkowice, Świątniki Górne, Czchów, Nowe Brzesko, Zakliczyn